Podklady

Podklady

(lokalizace pozemku: popisné či evidenční číslo nebo katastrální území, pozemkové parcelní číslo

a dále

projektovou dokumentaci inženýrských sítí pozemku a domu)

Před samotným průzkumem je potřeba sdělit adresu, kde se pozemek nachází (pokud máte popisné či evidenční číslo), katastrální území, pozemkové parcelní číslo či jinou specifikaci pozemku, ze které bude patrné, kde byl měl být průzkum proveden. Dále je potřeba zajistit (pokud jsou k dispozici) projektovou dokumentaci sítí pozemku, domu. Prosím o sdělení veškerých parcelních čísel, na kterých chcete provést průzkum, o sdělení kompletní výměry pozemku/pozemků. Je-li Vám známo, že se ve Vašem okolí prováděl geologický nebo hydrogeologický průzkum (např. pokud soused zbudoval nový vodní zdroj.), je výhodou zajistit jeho výstup (hydrogeologická zpráva, hydrogeologický posudek), avšak není to nutností. V neposlední řadě je nutné zaslat nejméně dvě fotografie pozemku. Před samotným průzkumem je vítané, aby byl terén zkoumané lokality upraven pro bezproblémovou práci (nelze provádět plnohodnotný průzkum na neprůchodném pozemku).


ceník