Kompetence

Kompetence

• Mezinárodní jazyková zkouška IELTS z anglického jazyka, UNIVERSITY OF TASMANIA, Austrálie (8/2017)


• PROFESNÍ KVALIFIKACE – DETEKCE ANOMÁLIÍ ZEMSKÉ KŮRY, ČEPES, autorizující orgán MZe. (9/2021)


• VZORKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY VODOHOSPODÁŘSKÝCH A KONTROLNÍCH LABORATOŘÍ, VÚV TGM (12/2021)