<-->

Zajímavosti

Přečtěte si více o profesi proutkaře.

Odkaz na Národní soustavu povolání – profese proutkař zde

Přední Chlum – Milešov

11.11.2020

Nezávislým průzkumem pomocí georadarového měření(spol. Rudolf Tengler – RTGPR) potvrzeno označené místo pro zbudování nového vodního zdroje s odchylkou max. 1 m, celková výměra zkoumaných pozemků činila 2500 m2.

Složení praktické zkoušky

18.9.2021

Úspěšně složena praktická zkouška, udělení OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE – DETEKCE ANOMÁLIÍ ZEMSKÉ KŮRY, zastřešuje ČEPES, autorizujícím orgánem je Ministerstvo zemědělství.

Složena zkouška

3.12.2021

Úspěšně složena zkouška VZORKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY VODOHOSPODÁŘSKÝCH A KONTROLNÍCH LABORATOŘÍ, zastřešuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce.


Týnec nad Sázavou

2.1.2022

Uskutečněna spolupráce s realitní kanceláří RE/MAX Alliance, kdy klient této společnosti zadal úkol rozumně rozdělit jeho pozemky o celkové výměře 4119 m2 na tolik pozemků (budoucích stavebních parcel), aby se na každém mohly vyskytovat vlastní, vzájemně se neovlivňující vodní zdroje.

Stráž u Tachova

31.8.2022

Uskutečněn průzkum pozemků za účelem zbudování samostatného vodního zdroje pro místní organizaci Junák - český skaut, středisko TAJFUN Tachov o výměře pozemků více než 10000 m2, kdy ono vytyčení bylo potvrzeno dalším nezávislým proutkařem.

AKTIVNĚ OD ÚNORA 2020

Vyhledávání míst zdrojů podzemních vod

Proutkařstvím, především z důvodů vyhledávání podzemních zdrojů vody, se aktivně zabývám od února 2020. Za tuto dobu jsem provedl níže uvedený počet průzkumů po celé ČR, kdy cca 95 % zakázek se týkalo právě určení místa pro nový vodní zdroj.

více informací zde
420
Počet provedených průzkumů
306 367
Celkem prozkoumáno m2