<-->
  • +420 720 144 850
MICHAL PŠENIČNÝ - PROUTKAŘ

Využijte mé služby detekce anomálií zemské kůry neboli proutkařství. Zabývám se především hledáním vody pod zemským povrchem, a to převážně z důvodu budování nových vodních zdrojů. Pokud již studna či vrt zbudovány byly a pozbývají patřičných povolení, zabývám se též legalizací těchto vodních zdrojů vedoucí k oprávnění k nakládání s vodami, tedy k legálnímu užívání.

Máte dotazy?

Neváhejte mne kontaktovat. Hledáte vodu? Melioraci? Potřebujete hydrogeologický posudek či kompletní hydrogeologickou zprávu? Chcete legalizovat studnu nebo vrt?

O mně


Stěžejní částí mojí práce je vyhledávání nových vodních zdrojů pod zemským povrchem, a to za účelem vyhloubení studen či vrtů v lokalitách, kde vzniká nová zástavba a není zde možno připojení na vodovodní řad či pokud investor uvažuje o záložním vodním zdroji, přestože je připojen k vodovodnímu řadu apod.

Jsem držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace s odbornou způsobilostí k detekci anomálií zemské kůry. Konkrétně tektonických linií, pramenů vody, podzemních toků, dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu.

Nepracuji pro žádnou společnost zabývající se hloubením či vrtáním vodních zdrojů, nicméně pokud budu obeznámen s důvodem průzkumu jakožto právě úmysl realizace vodního zdroje, jsem též schopen zohlednit možnost pohybu potřebné techniky k a po pozemku, a to i ve složitějších případech, pokud je k hloubení dostupné odpovídající vybavení.

Mimo vyhledávání podzemních zdrojů vody (tedy rozpukání, zvodnělé podloží, podzemní toky) a vodohospodářských děl ukrytých pod zemským povrchem (např. meliorace, trativody) se dále zabývám podklady pro hydrogeologické posudky a zprostředkováním hydrogeologických posudků a projektů od smluveného hydrogeologa (spolupracujeme již od roku 2020). Další z mých činností také jsou také průzkumy, poradenství a zprostředkování legalizace studen a vrtů (především těch vybudovaných po roce 1955), které pozbývají oprávnění k nakládání s vodami, dodatečné stavební povolení či obojí současně, pokud váš nový vrt byl zbudován cestou tzv. průzkumného vrtu.

Nabízené služby mohu provádět i v cizím jazyce, konkrétně v angličtině, kdy mými klienty již byli i občané např. JAR, Německa či Velké Británie žijící na území ČR.

Nabídka služeb

Služby

Nabízím Vám 3 základní typy služeb

Vytyčení místa pro nový vodní zdroj

Vyhledám na Vašem pozemku vhodné místo pro zbudování vodního zdroje pro zajištění čerpání vody pro rodinné domy, zahrady, stavební lokality, obydlené oblasti obcí, ale i pro firmy.

Více zde

Hydrogeologický průzkum

Služba zahrnuje základní vytyčení místa pro zbudování vodního zdroje na Vašem pozemku, zohlednění okolních vodních zdrojů, ochranných pásem, prostudování dostupných mapových podkladů, projektových dokumentací, kdy závěrem je fyzické vytyčení a zdokumentování zamýšleného místa pro Váš vodní zdroj s výstupem v PDF po závěrečném zpracování průzkumu pozemku.

Více zde

Hydrogeolický průzkum může být doplněn o hydrogeologický posudek či kompletní hydrogeologickou zprávu od autorizovaného hydrogeologa.

Více info ve Služby - Hydrogeologické vyjádření.

Individuální požadavky

Potřebujete dohledat zasypaný sklep, zasypanou studnu či potrubí? Kontaktujte mne pro konzultaci.

Více zde

Nachází se na vašem pozemku studna vyhloubená po roce 1955 a není vedena jako legální? Byl váš vrt zbudován jako průzkumný, ale vy nemáte patřičné povolení pro odběr vod?

Více info ve Služby - Hydrogeologický posudek.

e-mail

Máte jakýkoliv dotaz, můžete mi napsat e-mail na níže uvedennou adresu:

info@proutkarplzen.cz

lokality působení

převážně Západočeský kraj,
po dohodě možno kdekoli v ČR či
v blízkém přeshraničí

AKTIVNĚ OD ÚNORA 2020

Vyhledávání míst zdrojů podzemních vod

Proutkařstvím, především z důvodů vyhledávání podzemních zdrojů vody, se aktivně zabývám od února 2020. Za tuto dobu jsem provedl níže uvedený počet průzkumů po celé ČR, kdy cca 95 % zakázek se týkalo právě určení místa pro nový vodní zdroj.

více informací zde
416
Počet provedených průzkumů
298 226
Celkem prozkoumáno m2

Spolupracuji s